Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Девалвация /Devaluation/
Официалното намаляване на валутния курс на дадена парична единица спрямо други валути.
Делта /Delta/
Делтата е показател, измерващ с колко се изменя премията на опцията при единица изменение на цената на базовия актив. Интерпретира се и като вероятността дадена опция да влезе „в пари" преди падежа си.
Депресия /Depression/
Фаза от икономическия цикъл, която се характеризира със застой на производството, слабо търсене на стоки и услуги, нисък или отрицателен икономически растеж.
Дисконтиране на парични потоци /Discounted cash flow/
Метод за изчисляване на настоящата стойност на бъдещи парични потоци, при който номиналната стойност на потока се коригира (дисконтира) с определена изискуема норма на възвръщаемост.
Дисконтова лихва /Discount Rate/
Дисконтова лихва е лихвата, начислявана от Федералния резерв по заеми за банките, членки.
Дюрация /Duration/
Дюрацията измерва чувствителността на цената на даден актив с фиксирана доходност (облигация). Определя се като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията. Обикновено колкото по-дълъг е срокът до падежа, толкова по-големи са дюрацията и променливостта в цената, а колкото по-голям е купона, толкова по-малки са дюрацията и съответно променливостта в цената.
Месец за доставка /Delivery Month/
предварително определен месец, през които трябва да се осъществи реална „оставка по фючьрсен контракт.